กปภ.สาขา สถานีตรวจวัดน้ำดิบ ระบบโทรมาตรจากหน่วยงานภายนอก
  • กปภ.สาขา
  • สถานีตรวจวัดน้ำดิบ
  • โทรมาตรหน่วยงานภายนอก
  • ปกติ
  • เฝ้าระวัง
  • วิกฤติ
ข้อมูล ณ เวลา 23 ส.ค.62 12:04 น.